Decentralizacija i dobro upravljanje gradovimaReport as inadecuate
Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.9. No.1. March 2009. -

Pitanje prave mjere decentralizacije unutar Grada Zagreba analizira se u širem okviru. Ističe se decentralizacija kao jedan od temeljnih reformskih procesa u suvremenim političko-upravljačkim sustavima europskih zemalja. No, decentralizacija nije jedini proces koji utječe na formiranje dobrih standarda upravljanja gradovima: nužno je uzeti u obzir i doktrinu dobrog upravljanja, koju podupire Europska

unija, niz drugih međunarodnih organizacija, ali i sve veći broj zemalja. U ostvarenju standarda dobrog gradskog upravljanja razmatra se uloga mjesne samouprave u Hrvatskoj, a napose u velikim gradovima i Gradu Zagrebu. Upozorava se da osnivanje preko dvije stotine mjesnih odbora kao zasebnih pravnih osoba vodi prema fragmentaciji Grada Zagreba i bitno otežava ili čak i onemogućuje integrirano gradsko upravljanje i smisleno rješavanje urbanih i upravljačkih problema.

mjesna samouprava; Grad Zagreb; upravljanje gradom; decentralizacija; dobro upravljanje; participacija građana u javnom upravljanjuAuthor: Ivan Koprić - ; Redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjedn

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents