Mogućnosti primjene terapijskog ultrazvuka u rehabilitaciji ozljeda mišićaReport as inadecuate
Mogućnosti primjene terapijskog ultrazvuka u rehabilitaciji ozljeda mišića - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.22 No.1-2 June 2011. -

Oštećenja mišića većinom uzrokuju sportske ozljede. Mišićno oštećenje karakterizira bolna osjetljivost, edem, smanjen opseg kretnji pridruženoga zgloba i gubitak jakosti u mišićima. U fizikalnoj terapiji, u slučaju blagog i umjerenog oštećenja, moguća je primjena terapijskog ultrazvuka. Dobro je znati kako nastaju ozljede i stanični procesi koji se zbivaju nakon ozljede mišića. U radu se prikazuju terapijske mogućnosti aplikacije ultrazvuka nakon oštećenja mišića pri različitim načinima primjene.

mišićna oštećenja; terapijski ultrazvuk; rehabilitacijaAuthor: Senka RENDULIĆ SLIVAR - ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik, Ulica Marije Terezije 13, 34 551 Lipik Igor JUK

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents