USTAVNO POLITOLOŠKE OSNOVE O INSTUTUCIJI DRŽAVNOGA POGLAVARAReport as inadecuate
USTAVNO POLITOLOŠKE OSNOVE O INSTUTUCIJI DRŽAVNOGA POGLAVARA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.3-4 December 2014. -

U ovome radu autori su izvršili analizu i pregled osnova o instituciji državnoga poglavara u ustavnopravnoj i političkoj znanosti. Učinjen je kratki pregled povijesnog razvoja institucije državnoga poglavara, razmotrena pravnoteorijska korelacija utvrđivanja oblika vladavine u određenoj državi i prirode položaja državnoga poglavara, te odnos državnoga poglavara i modela ustrojstva vlasti, kao i suvremeni položaj monarha. Uz uvažavanje svih problema i nedostataka usporedbi i uopćavanja, autori daju sumarni pregled poslova koji su pretežno, ali naravno ne i svugdje kumulativno, vezani uz funkciju državnoga poglavara neovisno o modelu ustrojstva vlasti i obliku vladavine državne zajednice na čijem je čelu. Funkcije i ovlaštenja državnim poglavarima u različitim državama pripadaju u različitom opsegu i oni ih ostvaruju na različite načine, no, autori zaključuju da pri njihovu razmatranju treba uzeti u obzir i političke okolnosti i psihološke značajke konkretne osobnosti ličnosti državnoga poglavara.

državni poglavar; monarh; predsjednik republike; individualni inokosni; monokratski državni poglavar; kolegijalni kolektivni državni poglavar; supotpis; promulgacija; ‘pridržane ovlasti’; pomilovanjeAuthor: Samir Vrabec - Leo Akšamović - ; student Pravnoga fakulteta Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents