POČETNE NAZNAKE O PROSTORNOJ RAZNOLIKOSTI KLIME ŠIREG PODRUČJA PARKA PRIRODE KOPAČKI RITReport as inadecuate
POČETNE NAZNAKE O PROSTORNOJ RAZNOLIKOSTI KLIME ŠIREG PODRUČJA PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Meteorological Journal, Vol.48-49 No.48-49 February 2015. -

Klimatske prilike šireg područja Parka prirode Kopački rit se prikazuju na temelju meteoroloških podataka s obližnje glavne meteorološke postaje Osijek iz najnovijeg klimatskog razdoblja 1981.-2010

Kako bi se ukazalo na prostornu raznolikost šireg ravničarskog područja i potrebu meteoroloških motrenja i unutar područja Kopačkog rita radi boljeg upoznavanja njegove mikroklime, uspoređuju se meteorološki uvjeti na postajama Osijek u Osijeku

Čepin, Kopački rit u Tikvešu i Brestovac Belje u Grabovcu u kraćem preklapajućem razdoblju rada tih postaja 2004.-2013

Pokazalo se kako su podaci s postaje Kopački rit od velikog značaja kako za početak istraživanja mikroklime jednog specifičnog malo udubljenog dijela terena Parka prirode, tako i za uviđanje eventualne potrebe uspostave i dodatnih meteoroloških motrenja na nekim drugim specifičnim ili prevladavajućim tipovima njegovog terena.

Kopački rit; Osijek; Brestovac Belje; mikroklima; klimatsko razdobljeAuthor: Lidija Cvitan - orcid.org-0000-0002-8882-4025 ; Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents