SKICA ZA PORTRET DIJALEKTOLOGA PETRA ŠIMUNOVIĆAReport as inadecuate
SKICA ZA PORTRET DIJALEKTOLOGA PETRA ŠIMUNOVIĆA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

U radu se prikazuju dijalektološki radovi Petra Šimunovića objavljeni i u rukopisu, u

prvom redu oni o srednjodalmatinskim otočnim govorima i buzetskim govorima, kao i

njegovi leksikografski prinosi kroatistici i slavistici. Zaključeno je da su svi njegovi prilozi

dosad najsustavnije prikupljeni i obrađeni podatci dijalektoloških punktova koje je istraživao.

Petar Šimunović; narječja hrvatskoga jezika; srednjodalmatinski čakavski govori; buzetski dijalekt; leksikografijaAuthor: Silvana Vranić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents