O PRIJEPISIMA GLAGOLJSKOGA KORIZMENJAKA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015.Report as inadecuate
O PRIJEPISIMA GLAGOLJSKOGA KORIZMENJAKA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

O lingvističkim osobitostima pojedinih prijepisa glagoljskoga Korizmenjaka, kao i o

tekstovima Rasprava o sedam smrtnih grijeha, Tumačenje muke koji se čuvaju u

rukopisima u kojima su zapisane korizmene propovijedi, već je pisano. Nakon što je

gotovo u potpunosti riješeno pitanje sastava glagoljskoga Korizmenjaka koji je sačuvan

u pet rukopisa Kolunićev zbornik, Greblov kvarezimal, Korizmenjak iz Oporta,

Korizmenjak III a 19, Fatevićev zbornik, sljedeći je korak u njegovu istraživanju bio

ispitati odnos zapisanih propovijedi prema izvedbenosti, kao jednom od temeljnih

obilježja propovjednog žanra. Istraživanje je pokazalo kako su različita mjesta čuvanja

prijepisa, tematsko povezivanje propovijedi s drugim tekstovima kao i odnos pisara

prema grafičkom oblikovanju teksta utjecali na to da se izvedbe korizmenih propovijedi,

koje se tekstualno u velikoj mjeri podudaraju, znatno više razlikuju nego što bismo mogli

zaključiti uspoređivanjem isključivo sadržajne razine glagoljskih tekstova.

Ključne riječi: korizmene propovijedi; glagoljski Korizmenjak; izvedbenost; glagoljski

rukopisi

korizmene propovijedi; glagoljski Korizmenjak; izvedbenost; glagoljski rukopisiAuthor: Andrea Radošević - orcid.org-0000-0001-8695-0573 ; Staroslavenski institut, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents