DIJELNI GENITIV U JEZIKU TITUŠA BREZOVAČKOGAReport as inadecuate
DIJELNI GENITIV U JEZIKU TITUŠA BREZOVAČKOGA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1992. -

U radu je provedena lingvistička interpretacija uporabe dijetnoga genitiva u jeziku Tituša Brezovačkoga. Za razliku od ostalih atributnih genitivnih funkcija, glavni član sintagme nije isključivo imenica, već je to, s velikim brojem potvrda, također i broj, prilog i zamjenica. Rezultat je sintaktostilističke analize uočavanje sintaktičke sinonimije i sintaktičke polisemije. Poseban je naglasak na metonimijskom tipu sintagmi s nazivima službenih i uzusnih mjera, čija stilogenost proizlazi iz same osnove genitiva.Author: Diana Stolac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents