JAKOV MIKALJA U POVIJESTI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKAReport as inadecuate
JAKOV MIKALJA U POVIJESTI HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1992. -

U dopreporodnom razvoju hrvatskoga književnog jezika Mikaljino je Blago jezika slovinskoga zanimljivo iz više razloga: jer životopis njegova autora nameće mnoge nedoumice; jer je Blago prvi rječnik s hrvatskim natuknicama; jer je najstarije jezikoslovno djelo s pretežnim štokavsko-jekavskim osobinama; jer pripada među one prinose našoj starijoj leksikografiji koji su s kroatističkoga stajališta najslabije proučeni.Author: Josip Vončina -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents