ONOMASTIČKI KOMPLEKS U KRLEŽINU KRALJEVUReport as inadecuate
ONOMASTIČKI KOMPLEKS U KRLEŽINU KRALJEVU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

Slijedeći istraživanja mnogih autora koji su naglašavali vezanost mladenačke scenske jednočinke Miroslava Krleže Kraljevo uz kršćansku simboliku autorica nalazi da to avangardno Krležino dramsko djelo predstavlja -travestiju bibilijskog mita o Kristovu silasku na zemlju-. Navedenu je tvrdnju u svom radu autorica potkrijepila analizom onomastičkog kompleksa, posebno antroponimije.Author: Adriana Car -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents