USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST DVA VIDA NACIONALNE KNJIŽEVNOSTI I KULTUREReport as inadecuate
USMENA I PISANA KNJIŽEVNOST DVA VIDA NACIONALNE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

Usmena i pisana književnost vrlo su često nasilno odvajane - obje književnosti ili oba vida i usmeni i pisani, vezani su ne samo zajedničkom umjetničkom uporabom riječi već i snažnim utjecajima i prožimanjima. Ovaj tekst to pokušava ukratko pokazati.Author: Dubravka Poljak-Makaruha -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents