PJESNIČKI LIK FRANA KRSTE FRANKOPANA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990.Report as inadecuate
PJESNIČKI LIK FRANA KRSTE FRANKOPANA - FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

U ovom se radu govori o pjesničkom opusu baroknog literata Frana Krste Frankopana, kompleksnoga objedinitelja mnogih oprečnih književnih značajki - sadržajnih, stilističkih i jezičnih. Stihovi njegove jedine zbirke pjesama -Gaitlicza čas kratiti- pokazuju složen, ne uvijek i sretan suodnos između nekoliko različitih pjesničkih stilova, medu kojima su najizrazitiji elementi tipičnoga baroknog manirizma te manire našega usmenog narodnog stvaralaštva. Taj jedini pravi sjevernohrvatski lirik 17. si svoj neveliki pjesmotvor svjesno piše na specifičnoj trodijalektalnoj koiné svakodnevna kajkavština, čakavština i štokavština tzv. ozaljskoga književnojezičnog kruga. Sve to njegovo djelo čini izuzetno heterogenim pa i podložnim desperziji, ali Frankopan ipak jednostavnim i neposrednim izrijekom uspijeva ostvariti i mnoge dojmljive stihove.Author: Snježana Hojzan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents