O GRAFEMSKO-FONEMSKIM ODNOSIMA U HERMONOVOJ KNJIZI BRAŠNO DUHOVNOReport as inadecuate
O GRAFEMSKO-FONEMSKIM ODNOSIMA U HERMONOVOJ KNJIZI BRAŠNO DUHOVNO - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, No.2 January 1990. -

Respektuirajući tradiciju južne latiničke grafije Hermon je konstruirao autonomni grafijski i ortografski sustav koji u znatnoj mjeri zadovoljava kriterij prijenosnosti, razlikovnosti i ekonomije izraza. Hermonova grafija odražava interferiranje više jezičnih sustava, među kojima brojem, vrstom i frekvencijom jezičnih elemenata dominira riječka urbana čakavština 2. polovine 17. stoljeća. Na temelju sekundarnog sustava grafije i ortografije rekonstruira se primarni sustav fonološki i morfološki riječke cakavštine koja je potpuno nastala u prvoj polovini 20. stoljeća.Author: Marija Turk -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents