Prirast i indeks kondicije – dva važna čimbenika u uzgoju dagnjiReport as inadecuate
Prirast i indeks kondicije – dva važna čimbenika u uzgoju dagnji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVI No.3 May 2014. -

Proizvodnja dagnje zastupljena je u većini mediteranskih zemalja, a najveći proizvođači su Španjolska i Grčka. Hrvatska proizvodnja

je u odnosu na ukupnu količinu vrlo mala i već desetljećima konstantno iznosi oko 3.000 tona godišnje. Tehnologija uzgoja dagnji

je relativno jednostavna, a cijeli sektor karakterizira neorganiziranost tržišta i nepovezanost proizvođača. Prirast i indeks kondicije dagnji važni su čimbenici u proizvodnji dagnji, zbog što bržeg postizanja tržišne veličine te količine mesa u ljušturi. Poznavanjem hidrodinamičkih i trofičkih karakteristika uzgojnog područja te bioloških karakteristika dagnje, uz pravilne zootehničke zahvate, može se djelomično utjecati i na vrijednosti prirasta i indeksa kondicije. Cilj ovog rada je opisati osnovne faktore koji utječu na brzinu rasta i kondicije dagnje. Svrha rada je opis osnovnih tehnoloških postupaka u proizvodnji, čime se mogu maksimalno iskoristiti prirodni potencijali određene lokacije za uzgoj, te direktno povećati korist dobit uzgajivača.

uzgoj školjkaša; dagnja; Jadransko more; akvakulturaAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents