LEKSIJA I ZAMJENICE - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995.Report as inadecuate
LEKSIJA I ZAMJENICE - FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.7 No.1 June 1995. -

Pojam leksije u događajnoj gramatici uvodi mogućnost nove klasifikacije riječi i iskazuje drugačije odnose među njima. Tako se enklitički oblik ličnih zamjenica može staviti u paradigmu glagolskoga lica i onda ne tvori isti razred s naglašenim oblicima te zamjenice.

gramatika; leksija; lične zamjenice; enklitički oblik; glagolsko liceAuthor: Miro Kačić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents