Sudska zaštita prava državnih službenika u disciplinskom postupkuReport as inadecuate
Sudska zaštita prava državnih službenika u disciplinskom postupku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.13 No.2 September 2013. -

U radu se daje prikaz sudbenih tijela Upravni, Vrhovni i

Ustavni sud te Europski sud za ljudska prava pred kojima

državni službenici mogu tražiti sudsku zaštitu protiv izvršnih

konačnih odluka u disciplinskim postupcima, i to redoslijedom

obraćanja sudu koji državni službenici moraju

pritom poštovati. Uz analizu pozitvnog hrvatskog zakonodavstva,

povijesni prikaz sudske zaštite državnih službenika

i navođenje statističkih podataka o radu upravnih sudova,

daje se i prikaz komparativnog zakonodavstva o zaštiti

službenika pred upravnim sudovima. Zaključak je da je državnim

službenicima Republike Hrvatske, iako je znatno

ograničeno pravo na žalbu u upravnom sporu, osigurana

bolja sudska zaštita nego je to bilo dosada. Postupak pred

upravnim sudom vodi se kao spor pune jurisdikcije i zaštita

pred Europskim sudom za ljudska prava osigurana je svim kategorijama državnih službenika. Predlaže se, s obzirom

na zakonski prijedlog da u svim predmetima na prvom

stupnju pred upravnim sudom sudi sudac pojedinac, ukidanje

»filtra« za žalbu Visokom upravnom sudu, a ekonomičnost

i efikasnost upravnog postupka i upravnog spora

mogu se poboljšati ukidanjem drugog stupnja u upravnom

postupku.

disciplinska odgovornost; disciplinski postupak; državni službenik; Europski sud za ljudska prava; upravni spor; upravni sud; Vrhovni sud; ustavna tužba; Ustavni sudAuthor: Damir Juras - orcid.org-0000-0002-2933-5897 ; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Split, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents