Kome je biznis odgovoran - Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012.Report as inadecuate
Kome je biznis odgovoran - Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Entrepreneurial learning, Vol.2 No.2 December 2012. -

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja jednu od osnovnih strategija u uspostavljanju ravnoteže između ostvarivanja ekonomskih interesa, društvenog razvoja, zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih resursa. Opredeljenje Evropske unije, jasno izraženo kroz delovanje Evropske komisije, jeste da društveno odgovorno poslovanje čini suštinski element evropskog socijalnog modela i da pozitivno doprinosi evropskoj strategiji održivog razvoja dogovorenoj u Geteburgu 2001. godine, kao i ciljevima usvojenim u Lisabonu. Od država koje ekonomski sarađuju sa Evropskom unijom ili su u procesu pristupanja evropskim integracijama, očekuje se usvajanje principa i standarda društveno odgovornog poslovanja. Prepreku unapređenju korporativnog okruženja u zemljama u tranziciji predstavlja nepoverenje između vlade, biznisa i civilnog društva kome doprinose politička nestabilnost i podeljenost koja postoji u društvu, kao i sumnjiv način formiranja privatnog sektora nakon godina rata i opšteg ekonomskog propadanja.

društveno odgovorno poslovanje; poslovna etika; smernice za društvenu odgovornostAuthor: Snežana Prelević - ; Građanskopravna uža naučna oblast, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet P

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents