Mozaik -Kažnjavanje Dirke- u Puli, konzervatorsko-restauratorski osvrtReport as inadecuate




Mozaik -Kažnjavanje Dirke- u Puli, konzervatorsko-restauratorski osvrt - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre, Vol.43 No.43 November 2013. -

Nastavljajući projekt Arheološkog muzeja Istre kojim se želi

dokumentirati stanje i planirati budućnost pulskih spomenika,

obavljena je analiza antičkog mozaika s prikazom kažnjavanja

Dirke, zajedno s okolnim zidovima i freskama. Analiza je

uključila sakupljanje dokumentacije o mozaiku od vremena

njegova otkrića, izradu fotogrametrijskih snimaka, laboratorijske

analize te mapiranje prisutnih degradacija. Ovim se člankom

želi sažeto prikazati rezultat tih radova, uz osvrt na moguće

potrebne konzervatorsko-restauratorske zahvate te one usmjerene

na ponovnu valorizaciju lokaliteta.

mozaik; kažnjavanje Dirke; dokumentiranje; degradacija; konzervacija; restauracija



Author: Đeni Gobić-Bravar - orcid.org-0000-0002-2738-4791 ; Arheološki muzej Istre Carrarina 3, 52100 Pula Luana Milotić-Bulić - ; A

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents