Radiološka dijagnostika reumatskih bolestiReport as inadecuate
Radiološka dijagnostika reumatskih bolesti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Reumatske bolesti imaju mnogo zajedničkih radioloških karakteristika. To su bolesti koje zahvaćaju jedan ili više zglobova. Radiološka obrada je dio ukupnoga dijagnostičkog postupka na koji upućuje klinička slika kod sumnje na reumatsku bolest.

U radu su opisane osnovne i karakteristične radiološke promjene vidljive na klasičnoj radiološkoj snimci, a koje uz ostale nalaze omogućuju razlikovanje pojedinih reumatskih upalnih bolesti. Standardna ili klasična radiološka obrada osnova je radiološkog nalaza koji možemo upotpuniti i ostalim radiološkim metodama, kao

što su UZV, CT ili MR.

Reumatske bolesti; rendgenska snimka; erozija; panus; ankiloza; koštane apozicijeAuthor: Kristina POTOČKI - ; Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents