Cjelovit pristup rehabilitaciji u seronegativnim spondiloartropatijamaReport as inadecuate
Cjelovit pristup rehabilitaciji u seronegativnim spondiloartropatijama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.21 No.1-2 July 2006. -

Načela cjelovitog sveobuhvatnog pristupa rehabilitaciji odnose se na sve vrste onesposobljenosti pa tako i reumatske bolesti. Dani su ICF-MKF modelu koji razrađuje bio-psiho-socijalni pristup rehabilitaciji. U sklopu SNSA, ankilozantni spondilitis je bolest kod koje je rehabilitacija najpotrebnija. U našoj ustanovi provodi se timski,

interdisciplinarno u sklopu bolničkog liječenja. Redoviti članovi tima su fizijatarreumatolog kao liječnik, voditelj tima, fizioterapeut, radni terapeut i viša medicinska sestra. Po potrebi se uključuju liječnici ostalih profila ortoped, internist, neurolog te psiholog i socijalni radnik. Članovi tima sastaju se jednom na tjedan u

zajedničkoj viziti. Najvažniji aspekt rehabilitacije je održavanje funkcionalnog statusa na najvišoj mogućoj razini. Od fizikalnih terapija primjenjuje se kineziterapija u dvorani i bazenu, elektroterapija, balneoterapija. Radni terapeut ima posebnu ulogu u dizajniranju aktivnosti svakodnevnog života. Osobito treba naglasiti edukacijsku

i motivacijsku ulogu cijelog tima kako bi bolesnik aktivno sudjelovao u

redovitom vježbanju, pri čemu se posebno preporuča plivanje.

rehabilitacija; seronegativna spondiloartropatija; ankilozantni spondilitisAuthor: Rajko PAVLOVIĆ - ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents