SIGURNOST INFRASTRUKTURNOG NAČINA RADA BEŽIČNE MREŽE STANDARDA IEEE 802.11Report as inadecuate
SIGURNOST INFRASTRUKTURNOG NAČINA RADA BEŽIČNE MREŽE STANDARDA IEEE 802.11 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Polytechnics of Rijeka, Vol.2 No.1 July 2014. -

Bežične mreže sve se češće koriste i danas su postale standard u povezivanju računala nudeći pritom jednostavnu implementaciju uz smanjene troškove, zadovoljavajuće brzine mrežne propusnosti eng. Bandwith te veću mobilnost korisnika. Bežična komunikacija korisniku daje veću mobilnost, a samim time brži i lakši pristup izvoru

informacija. Kada se govori o bežičnim lokalnim mrežama, kao posebno se važno nameće pitanje sigurnosti. Također, bežične mreže predstavljaju najnesigurniji dio u lokalnoj žičanoj mreži LAN zato što im je medij - nosioc zrak, čime mreža postaje dostupna i izvan organizacije u kojoj se koristi. Sigurnosni algoritmi enkripcije sprečavaju mogućnost neovlaštenog korištenja mreže, ali ne nude potpunu sigurnost. Ovaj rad dat će pregled sigurnosnih tehnologija infrastrukturnog načina rada bežične mreže eng. wlan i dati preporuke sigurnijeg načina rada. Rad

nudi pregled metoda infrastrukturne sigurnosti wlan standarda IEEE 802.11.

bežične mreže; IEEE 802.11; sigurnost; infrastrukturni način radaAuthor: Aleksandar Skendžić - ; Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Gospić, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents