Kvaliteta je važna - Child, kindergarten, family, Vol.15 No.58 December 2009.Report as inadecuate
Kvaliteta je važna - Child, kindergarten, family, Vol.15 No.58 December 2009. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Child, kindergarten, family, Vol.15 No.58 December 2009. -

Predškolska ustanova odražava pogled kojim zajednica vidi svako

dijete, ali i pogled kojim svako dijete vidi samo sebe. Kulturni kontekst

ustanove ima glavnu ulogu u procesu učenja, stoga je važno promišljati

o kvaliteti inkluzivnosti svake odgojno-obrazovne ustanove. Michel

Vandenbroeck govori o tome koliko je kvaliteta odgoja i obrazovanja

važna u ostvarivanju ovog cilja.

Dijete; Vrtić; Obitelj; KvalitetaAuthor: Michel Vandenbroeck - orcid.org-0000-0003-1448-1047 ; Odsjek studija socijalnog rada, Sveučilište u Gentu, Gent, Belgija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents