Organizacija Ujedinjenih naroda i manjinsko pitanjeReport as inadecuate
Organizacija Ujedinjenih naroda i manjinsko pitanje - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.3 No.2 September 1987. -

Polazeći od konstatacije da razvoj teorije i prakse o pravima čovjeka u kontekstu suvremenih društveno-ekonomskih i političkih procesa u svijetu pretpostavlja jednakost za sve i jednako pravo uživanja osnovnih prava čovjeka i sloboda, bez obzira na pripadnost bilo kojoj posebnoj grupi, autorica se osvrće na pitanja manjina u radu Organizacije Ujedinjenih naroda. Upoznajući čitaoce s načinom na koji je manjinsko pitanje bilo uključeno u dokumente OUN, zaključuje da su stvoreni uvjeti za napredniji pristup manjinskoj problematici na sveopćem planu i da postoji realna pretpostavka da u doglednoj budućnosti u okviru OUN bude usvojen međunarodni dokument posvećen isključivo manjinama.

Organizacija Ujedinjenih naroda; manjine; prava čovjekaAuthor: Mirjana Domini - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents