Endemska mekousna pastrva solinka Salmo obtusirostris salonitanaReport as inadecuate
Endemska mekousna pastrva solinka Salmo obtusirostris salonitana - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Tusculum : časopis za solinske teme, Vol.7 No.1 September 2014. -

Mekousna pastrva Salmo obtusirostris salonitana je endemska pastrva s izvornim staništem u rijeci Jadro. Dio populacije naknadno je prebačen i u rijeku Žrnovnicu, gdje i danas obitava. Pripada u porodicu Salmonidae. Kao i ostale podvrste roda Salmo obtusirostris, ograničena je na usko područje rasprostranjenosti te i najmanji utjecaji na njezino stanište imaju veliko djelovanje na malu populaciju. Populacije mekousnih pastrva neprestano bivaju ugrožene mnogim faktorima. U vodama gdje uz mekousnu nalazimo i potočnu pastrvu uočeno je postojanje hibrida. Pomoću genetskih markera definirana je genska struktura populacija endemske mekousne pastrve iz Jadra i Žrnovnice. Solinka je definirana kao prirodna hibridna vrsta, nastala kao posljedica davne hibridizacije izvornoga oblika mekousne pastrve S. o. oxyrhynchus s naprednijom potočnom pastrvom S. trutta.

solinka; endem; filogenetika; ugrožena vrstaAuthor: Tea Tomljanović - ; Agronomski fakultet, Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents