Etnos i kultura - Migration and Ethnic Themes, Vol.5 No.2-3 September 1989.Report as inadecuate
Etnos i kultura - Migration and Ethnic Themes, Vol.5 No.2-3 September 1989. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.5 No.2-3 September 1989. -

U prvom dijelu autorica izlaže tri pristupa razumijevanju fenomena etnosa koji su ujedno kronološke faze u etnologiji i kulturnoj antropologiji: etnos kao prirodni fenomen, etnos kao funkcija socijalne interakcije, te etnos kao označitelj kategorija stanovništva unutar globalnog polit-ekonomskog sustava. Nastavlja sa razmatranjem definicija kulture i etnosa, te odnosa među njima. Konačno, razmatra se povijesna dimenzija etnosa koji je u antropološkom smislu konstanta, ali se manifestira različito unutar različitih povijesnih oblika društvene organizacije.

etnos; kulturaAuthor: Olga Supek - ; Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents