Listovi i časopisi bačkih Hrvata od Ivana Antunovića do 1941.Report as inadecuate
Listovi i časopisi bačkih Hrvata od Ivana Antunovića do 1941. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.3 November 1990. -

Želi se u prikazu najprije upozoriti na brojnost listova i časopisa u bačkih Hrvata, na njihovo društveno značenje do 1918. te na sadržajna i jezična obilježja nakon trianonske razdiobe do 1941. Urednici, nakladnici i mjesta tiskanja čine posebnu cjelinu prikaza dok se u završnici s nekoliko pripomena ističe utjecaj listova i časopisa na buđenje svijesti i očuvanje narodnog identiteta.

glasilo; bački HrvatiAuthor: Ante Sekulić - ; Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents