Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu na primjeru Hrvata u MađarskojReport as inadecuate
Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu na primjeru Hrvata u Mađarskoj - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Migration and Ethnic Themes, Vol.6 No.3 November 1990. -

Postoji li i kakva je povezanost između religije crkve, »hrvatske župe» i etničkog identiteta, odnosno točnije – jesu li i kako su kod Hrvata u Mađarskoj religijskoparticipacijski i religijskokulturni motivi pripadanja vjerskoj zajednici povezani s njihovom etničnošću? U okviru teme naznačuje se opći smisleni okvir u koji se smješta rasprava. Na osnovi teorijskog i empirijskog uvida uvodno se razmatraju neki aspekti religijskoga i etničkog koji upućuju na njihovu povezanost kod Hrvata u Mađarskoj. Religija točnije crkva ima stanovitu ulogu etničke riznice u slučaju kada se pojavljuje kao svojevrsna manifestacija nacionalnog duha »hrvatska župa«, to jest kada na sebe preuzima prizvuk etničnosti u kontekstu porijekla i povijesne sudbine.

religija; crkva; etnički identitet; Hrvati; MađarskaAuthor: Josip Kumpes - ; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents