Mogućnost sirenja - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951.Report as inadecuate
Mogućnost sirenja - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.1 No.0 June 1951. -

Sva naša mljekarska poduzeća oskudijevaju sa sirištem u prahu sa kojim sada uopće ne raspolažemo ili sa vrlo malim količinama. Dok nećemo biti u stanju iz uvoza dobiti dovoljne količine sirišta u prahu, prisiljeni smo sami pripremiti sirište.

sir; sirenjeAuthor: M. Ferdebar - ; Hrvatska mljekarska udruga, Ilica 31-III, 10000 Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents