Uloga ljekarnika u terapiji i liječenju Parkinsonove bolestiReport as inadecuate
Uloga ljekarnika u terapiji i liječenju Parkinsonove bolesti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014. -

Liječenje Parkinsonove bolesti složeno je i doživotno. Za uspješnost liječenja potrebna je kontinuirana i otvorena suradnja između bolesnika i svih članova zdravstvenog tima, posebno liječnika i ljekarnika. Sadržaj ovog pregleda nastao je uvidom u dostupnu literaturu i brojna istraživanja, a cilj je pružiti ljekarnicima najnovije informacije o liječenju i terapiji Parkinsonove bolesti, prednostima i nedostacima pojedine skupine lijekova, mogućnostima prepoznavanja neželjenih učinaka i ispravnog doziranja lijekova. Poseban naglasak daje se na prepoznavanje odgovornosti i uloge ljekarnika u liječenju Parkinsonove bolesti koja se sastoji od ranog prepoznavanja simptoma, praćenja djelotvornosti terapije i bolesnikove suradljivosti, edukacije bolesnika o očekivanim nuspojavama lijekova, razgovora s bolesnikom o terapiji i praćenja liječenja. Dodatno, cilj je potaknuti ljekarnike na aktivnije sudjelovanje u rješavanju problema u liječenju koje bi moglo znatno utjecati na poboljšanje zdravlja i kvalitetu života osoba koje boluju od Parkinsonove bolesti.

edukacija; ljekarnici; ljekarnička skrb; nuspojave; Parkinsonova bolestAuthor: Danijela Jonjić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents