Liječenje boli u djece - Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014.Report as inadecuate
Liječenje boli u djece - Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.23 No.2. Liječenje boli September 2014. -

Liječenje boli djece specifično je zbog anatomskih, fizioloških i psiholoških razlika koje postoje između djece i odraslih. I u dječjoj dobi razlikujemo akutnu i kroničnu, malignu i nemalignu, nocicepcijsku i neuropatsku bol. Intenzitet boli mjerimo skalama odgovarajućima za dob i kognitivni razvoj djeteta. Akutna bol u dječjoj dobi ima zaštitnu ulogu i lakše ju je prepoznati. Susrećemo je u hitnom prijmu, u poslijeoperacijskom tijeku, pri invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Kronična bol dječje dobi nemalignog je i malignog podrijetla; potonja je somatska, visceralna ili neuropatska, nastaje od progresije tumora, ali i od liječenja. Boli malignog podrijetla liječe se prema trostupanjskoj ljestvici SZO-a, uz titraciju, rotaciju i konverziju opioida. Kronična bol nemalignog podrijetla obuhvaća muskuloskeletnu bol, glavobolje, tenzijske ili migrenske i neuropatsku bol različitih uzroka. Bol u dječjoj dobi liječi se farmakološkim i nefarmakološkim metodama, na načelima preemptivne i multimodalne analgezije.

djeca; bol; prepoznavanje; liječenje; akutna; kronična; neuropatska; preemptivno; multimodalnoAuthor: Diana Butković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents