Mogućnosti unutarnje reforme primarnog obrazovanja implementacijom didaktičko-pedagoških oblika reformskih pedagogijaReport as inadecuate
Mogućnosti unutarnje reforme primarnog obrazovanja implementacijom didaktičko-pedagoških oblika reformskih pedagogija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.10 No.1 May 2013. -

Jedna od ključnih značajki obrazovnog sustava danas je neprestana potreba za promjenom uzrokovana društvenim promjenama i ekonomskim pritiskom. Ova učestala promjena može se prepoznati u brojnim reformama obrazovanja. Rad donosi prikaz rezultata istraživanja provedenog s ciljem utvrđivanja mišljenja učitelja primarnog obrazovanja o mogućnostima unutarnje reforme primarnog obrazovanja, njenoj pedagoškoj opravdanosti i realnim mogućnostima za promjene u osobnom kontekstu učitelja. Rezultati istraživanja pokazuju da učitelji, neovisno o godinama staža, imaju pozitivno mišljenje o pedagoškoj opravdanosti unutarnje reforme implementacijom različitih oblika učeničkog samostalnog rada, oblika suradnje, izmijenjenih organizacijskih oblika nastave te razvoja manualnih vještina, a najpozitivnije procjenjuju implementaciju elemenata koji pospješuju učeničke manualne vještine. Ipak, utvrđene su značajne razlike u procjeni pedagoške opravdanosti i mogućnosti implementacije različitih elemenata reformskih pedagogija s obzirom na mjesto rada i županije iz koje učitelji dolaze. Svi učitelji značajno negativnije procjenjuju mogućnost implementacije elemenata reformskih pedagogija nego li njihovu pedagošku opravdanost. Ove rezultate potrebno je uzeti u obzir pri planiranju unutarnje reforme primarnog obrazovanja.

unutarnja reforma; primarno obrazovanje; reformske pedagogijeAuthor: Višnja Rajić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents