DENOMINACIJA IDENTITETA NA PRIMJERU FRANCUSKOGA ANTROPONIMIJSKOG SUSTAVAReport as inadecuate
DENOMINACIJA IDENTITETA NA PRIMJERU FRANCUSKOGA ANTROPONIMIJSKOG SUSTAVA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.1 June 2014. -

U ovome se radu nastoji na osnovi francuskih srednjovjekovnih privatnopravnih

dokumenata pokazati što sve stoji iza termina ime. Koje pojmove i koncepte taj termin

pokriva i je li istinita činjenica da je ime isključivo indikativni, tj. demonstrativni

mehanizam. Naime, temeljni korpus za dijakronijsko proučavanje nastanka i razvoja

načina identifikacije osoba u europskome kulturološkom krugu zapravo su arhivski

dokumenti srednjovjekovnih kancelarija. U imenu se, zapisanom u arhivskim dokumentima,

miješaju ekstenzija i intenzija imenske formule, a pri analizi toga korpusa

najčešće se, ili uglavnom, ne vodi računa o tome jesu li i u kolikoj mjeri sustavi identifikacije

imenom u srednjemu vijeku, dakako prije ustaljivanja imenske formule, kompatibilni s

današnjim sustavom. Ovdje se trudimo pokazati u kolikoj mjeri srednjovjekovni zapis

kojim se identificira osoba odgovara današnjemu shvaćanju te koji su elementi

identifikacije bili presudni u formiranju suvremene imenske formule.

ime; imenska formula; srednji vijek; antroponimija; identifikacijaAuthor: Barbara Vodanović - orcid.org-0000-0002-8274-549X ; Sveučilište u Zadru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents