Stupanj informiranosti medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacijeReport as inadecuate
Stupanj informiranosti medicinskih sestara i tehničara o metodama vođenja sestrinske dokumentacije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Cilj: Cilj rada je istražiti stupanj informiranosti medicinskih sestara-tehničara srednje i više stručne spreme o svakodnevnoj uporabi sestrinske dokumentacije.

Metoda: U istraživanje je uključeno 36 ispitanika. U svrhe istraživanja napravljen je originalni anketni upitnik. Anketa je bila anonimna. Istraživanje je provedeno u Općoj bolnici Dubrovnik. Ispitanici uključeni u istraživanje zaposleni su na 10 bolničkih odjela Opće bolnice Dubrovnik. radne zadatke na deset bolničkih odjela. Kriteriji za uključivanje ispitanika bili su, i to: završena srednja medicinska

škola i-ili studij sestrinstva i aktivna svakodnevna uporaba sestrinske dokumentacije

Rezultati: Anketni upitnik ispunilo je 36 ispitanika visa stručna sprema

27,78%; srednja stručna sprema 72,22%.

Zaključak: za učinkovito provođenje SD neophodna je dodatna edukacija MS-MT i pacijenata.

bolnički odjel • medicinske sestre • sestrinska dokumentacijaAuthor: Ada Brailo - ; Opća bolnica Dubrovnik, Odjel za pedijatriju, Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska Suzana Ančić - ;

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents