Prevencija dekubitusa u operacijskoj dvorani kao pokazatelj sigurnosti pacijenata i kvalitete intraoperativne njegeReport as inadecuate
Prevencija dekubitusa u operacijskoj dvorani kao pokazatelj sigurnosti pacijenata i kvalitete intraoperativne njege - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Nursing journal, Vol.19 No.2 July 2014. -

Dekubitalni ulkus važan je čimbenik stupnja kvalitete perioperativne zdravstvene njege. Pravilno namještanje pacijenta na operacijskom stolu, održavanje i uporaba uređaja i tehnoloških sredstava radi prevencije dekubitusa, pravodobno otkrivanje čimbenika rizika koji utječu na pacijenta i članove operacijskog tima zahtijevaju usvajanje i uporabu novih znanja i vještina operacijskih sestara- tehničara. Suradnja svih članova zdravstvenog tima važan je čimbenik stupnja

sigurnosti pacijenata. Operacijski zahvatikoji traju dulje od tri sata su značajan faktor rizika za nastanak intraoperacijskog dekubitusa. Metode prevencije nastanka intraoperacijskog dekubitusa usmjerene su na smanjenje pritiska i djelovanja sila smika na tijelo pacijenta tijekom provođenja kirurškog zahvata.

dekubitus; prevencija; položaj pacijenta; intraoperativna njegaAuthor: Blaženka Kozina - orcid.org-0000-0001-9242-8087 ; Operacijski centar, Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents