TEORIJA MREŽA – PODUZETNIČKI PRISTUPReport as inadecuate
TEORIJA MREŽA – PODUZETNIČKI PRISTUP - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Business excellence, Vol.8 No.1 June 2014. -

Mrežni odnosi igraju značajnu ulogu u poduzetničkom procesu te predstavljaju bitan čimbenik gospodarskog razvoja. Unatoč strelovitom razvoju mrežnih teorija, na sistematiziran način znanstvena literatura ne pruža cjelovit pristup konceptu mrežnih

odnosa među malim i srednjim poduzećima. Stoga su ovim člankom detaljno objašnjena teoretska ishodišta koncepta mreža i mrežnih aktivnosti, detaljno su klasificirani i opisani pristupi proučavanja mrežnih odnosa pri čemu je poseban naglasak stavljen na poduzetnički pristup navedenom problemu. Pružen je prikaz najznačajnijih karakteristika mrežnih odnosa čime je izvršena distinkcija u odnosu na ostale organizacijske oblike, te se ujedno izvršilo pozicioniranje teorije mreža unutar suvremene ekonomske teorije. Članak pruža vrijedan doprinos znanstvenicima u ranoj fazi istraživačkog rada zainteresiranim za područje interorganizacijskog povezivanja i umrežavanja.

teorija mreža; umrežavanje; poduzetnički pristup; mala i srednja poduzećaAuthor: Bojan Morić Milovanović - ; National Oilwell Wilson Inc., Houston

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents