„Dan Gospodnji- u drugom stoljeću - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006.Report as inadecuate
„Dan Gospodnji- u drugom stoljeću - Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Biblical Perspectives, Vol.14 No.1i2 November 2006. -

Do trećeg kršćanskog stoljeća među kršćanima je „dan Gospodnji- postao uobičajena oznaka za tjednu nedjelju, kada se održavalo posebno bogoslužje.1 Premda su izvjesni tekstovi iz ranog drugog stoljeća o kojima će biti riječi u nastavku često prikazivani

kao tvrdnje da je nedjelja „dan Gospodnji-, prvi jasni patristički dokazi po tom pitanju pojavljuju se tek krajem drugog stoljeća. Prvo ćemo razmotriti ovaj dokaz, a onda krenuti unatrag kroz drugo stoljeće dok ne dođemo do navodnih izjava o „danu Gospodnjem- za koje se smatra da su napisani prije 120. godine dvije svakako prije 120. godine, a treća vjerojatno isto tako.

Dan-Gospodnji; subota; nedjelja; Klement-Aleksandrijski; IrenejAuthor: Kenneth A. Strand - ; Andrews University, Berrien Springs. MI, SAD

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents