Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku Nastavak iz Arhivskog vjesnika 30-1987Report as inadecuate
Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku Nastavak iz Arhivskog vjesnika 30-1987 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

Dok je u prvom dijelu koji je objavljen u »Arhivskom vjesniku« 30-1987. dan povijesni razvoj matičnih knjiga i djelovanje katoličke, pravoslavne, evangeličke i drugih crkava na našem tlu, u ovom drugom dijelu se samo donose inventarni popisi matičnih knjiga. Popisi se donose po abecednom redu naziva mjesta za koja su dotične matične knjige sa naznakom vrste knjige R — rođenih, vjenčanih ili umrlih i kronološkim redom razdoblja za koje se donose podaci u njima.Author: Stjepan Sršan - ; Hrvatski državni arhiv

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents