Organi za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948Report as inadecuate
Organi za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji 1945-1948 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Bulletin d-archives, Vol.31 No.1 April 2014. -

Agrarna reforma i kolonizacija znatno su doprinijele mijenjanju zemiljovlasničkih odnosa u korist siromašnih seljaka i državnog poljoprivrednog sektora. Na temelju proučavanja odgovarajućih zakona i propisa, istraživanja arhivskih fondova i onodobne štampe te konzultiranja literature izvršena je rekonstrukcija najvažnijih organa za provođenje agrarne reforme i kolonizacije u Jugoslaviji odnosno Hrvatskoj. Utvrđene su zadaće tih organa i njihovi međuodnosi. 0 tome svjedoči i u Prilogu objavljen dopis Ministarstva kolonizacije Demokratske Federativne Jugoslavije od 10. rujna 1945. Predsjedništvu Ministarskog savjeta.Author: Marijan Maticka - ; Filozofski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents