Imenovanje predsjednika sudova – i neka otvorena pitanjaReport as inadecuate
Imenovanje predsjednika sudova – i neka otvorena pitanja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.51 No.2 April 2014. -

Autori u radu analiziraju pravni položaj sudbene vlasti u okviru trodiobe vlasti u Republici Hrvatskoj, kao i postupak izbora članova i predsjednika, te djelokrug i način rada Državnog sudbenog vijeća, na načelnoj razini, a posebno analiziraju i bave se ustavnim promjenama iz 2010. godine i Zakonom o državnom sudbenom vijeću iz 2010. godine ZDSV, koji je unio značajne novine u imenovanju predsjednika sudova, u normativnom i u institucionalnom smislu, te samom praktičnom djelovanju. Daje se posebno i cjelovito povijesni prikaz imenovanja predsjednika sudova od osamostaljenja Republike Hrvatske do stupanja na snagu ZDSV-a, te komparativni prikaz načina imenovanja predsjednika sudova u izabranim, srodnim europskim pravnim sustavima. Isto tako, provode se raščlamba i analiza postupka imenovanja predsjednika sudova, s posebnim osvrtom na svaki pojedini stadij, pri čemu je poseban naglasak dan kriterijima i načinu vrednovanje kandidata, te pravnoj zaštiti kandidata nakon odluke o imenovanju, u normativnom smislu i u praktičnom djelovanju, sve uz prijedloge autora de lege ferenda.

vladavina prava; dioba vlasti; sudbena vlast; samostalnost i neovisnost sudbene vlasti; Državno sudbeno vijeće; ministar pravosuđa; sudačko vijeće; sudska uprava; pravosudna uprava; imenovanje predsjednika sudova; postupak; kriteriji i vrednovanje kandidata; odluka o imenovanjuAuthor: Mijo Galiot - ; Općinski sud u Splitu Silvio Čović - ; Upravni sud u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents