Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošćuReport as inadecuate
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.51 No.2 April 2014. -

U radu se raspravlja o jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću. Daje se pregled odredaba kojima je to društvo uređeno u hrvatskom pravu te ih se uspoređuje s odgovarajućim odredbama njemačkog i engleskog prava. Nadalje, utvrđuju se bitna obilježja društva i zaključuje se razlikuje li se ono od klasičnog d.o.o.-a. Ukazuje se na pravne praznine koje otvaraju mogućnost za slobodno tumačenje. Posebice se razmatraju pitanja minimalnog temeljnog kapitala, zakonskih rezervi i tvrtke društva. Također, raspravlja se i o pravnom značaju zapisnika o osnivanju društva. U zaključku se iznose rezultati istraživanja te kritika tumačenja novih zakonskih odredaba u sudskoj praksi.

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću; tvrtka; minimalni temeljni kapital; zakonske rezerve; zapisnik o osnivanju j.d.o.o.-aAuthor: Ratko Brnabić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Mario Ivančev -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents