GENEZA REFORMSKIH PROCESA RUSKIH ORUŽANIH SNAGAReport as inadecuate
GENEZA REFORMSKIH PROCESA RUSKIH ORUŽANIH SNAGA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XVI No.32 January 2014. -

Autor pokušava kronološki i segmentirano sažeti najvažnije procese i zahvate pomoću kojih se pokušavala modernizirati i profesionalizirati ruska vojska. Rad se bavi isključivo postsovjetskim razdobljem ruske državnosti i nastoji ukratko predstaviti geostrateški položaj u kojem se tadašnja Rusija zatekla, a koji je dobrim dijelom odredio smjerove mnogih reformi. Prikazujući socioekonomski raspad obrambenog sustava želi se naglasiti selektivna učinkovitost provedenih reformi, pri tome ne gubeći kritičku distancu, ističu se nedostatnosti kod potonjih, te okolnosti i elementi koji su se pokazali kao ključne prepreke istima. Prikazane su konture recentnih strateških ciljeva u razvoju ruske vojske i potencijal njihova efikasnoga ostvarenja.

ruske oružane snage; vojna doktrina; modernizacija i profesionalizacija; civilno-vojni odnosi; rusko-gruzijski sukobAuthor: Dražen Barbarić - orcid.org-0000-0003-1744-9392 ; Odsjek za politologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents