Krivulje s više fokusa - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013.Report as inadecuate
Krivulje s više fokusa - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. -

Promatramo elipse i hiperbole koje su definirane s tri ili više fokusa. U prvom dijelu rada pokazat ćemo kako zapisati krivulje s dva i tri fokusa bez korijena samo pomoću standardnih operacija, kvadriranja, etc. Drugi dio rada bit će posvećen podijeli pa vladaj algoritmu kojim crtamo ovakve krivulje direktno po definiciji. U trećem dijelu rada navest ćemo neke primjere krivulja s tri, četiri ili više fokusa te dati njihov grafički prikaz.

fukus krivulje; geometrija krivuljeAuthor: Stjepan Poljak - Tomislav Rudec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents