Benfordov zakon - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013.Report as inadecuate
Benfordov zakon - Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Math.e, Vol.23 No.1 June 2013. -

Članak prikazuje zanimljivi statistički tekst s mogućom primjenom u otkrivanju prevara u financijskim izvještajima. Problem intrigira matematičare i financijske stručnjaka od 1881 godine kada je Simon Newcomb primijetio neočekivane pravilnosti ponavljanja znamenaka u logaritamskim tablicama

statistika; Benfordov zakonAuthor: Bojan Basrak - ; Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu Ivan Varga - ; student na Prirodoslovno matematičk

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents