Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školiReport as inadecuate
Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.7 No.1 May 2010. -

Promjene odgojno-obrazovnog sustava današnjice usmjerene su na nastavu kao prilagodljivu i kreativnu organizaciju, suvremen i poticajan način rada, aktivnost i neposrednu suradnju učenika. Nove načine promišljanja o tome kakva bi trebala biti suvremena nastava potaknuo je kurikulumski pristup. Značajnu sastavnicu u ostvarivanju kompleksnih ciljeva i zadatka odgoja i obrazovanja predstavlja pozitivno i ugodno razredno-nastavno-školsko ozračje. Ono utječe na razvoj znanja i vještina učenika, ali i na efikasnost i kreativnost poučavanja učitelja. U prilog stvaranju poticajnog razrednog ozračja cilj istraživanja provedenog među učiteljima razredne nastave i studentima učiteljskih studija bio je utvrditi stavove o značajnim aspektima odgojno-obrazovne prakse koji pridonose razrednom ozračju kao indikatoru kvalitete suvremene nastave i odgojno-obrazovnog procesa. Razlike procjene značaja doprinosa razrednog ozračja uspješnijem nastavnom procesu između studenata i učitelja, dobivene multiplim regresijskim analizama, govore o razlikama njihova iskustva u odgojno-obrazovnoj praksi rada. Za studente su značajne odrednice razrednog ozračja poticanje aktivnosti i dvosmjerna komunikacija dok su prema stavovima učitelja značajni jasnoća i strukturiranost ciljeva nastave, poticanje aktivnosti i vrednovanje učenika. Primjena dobivenih rezultata upućuje na jačanje, usklađivanje i dodatno obrazovanje i usavršavanje budućih učitelja i učitelja koji već rade u školama, s obzirom na to da su svi navedeni aspekti značajni čimbenici odgojno-obrazovnog procesa.

suvremena nastava; kurikulumske promjene; školsko-razredno-nastavno ozračje; studenti učiteljskih studija; učitelji razredne nastaveAuthor: Dunja Anđić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Petra Pejić Papak - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents