Socijalno-pedagoške teorije u Njemačkoj tijekom 20. stoljećaReport as inadecuate
Socijalno-pedagoške teorije u Njemačkoj tijekom 20. stoljeća - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.4 No.1 May 2007. -

Socijalna pedagogija tek s početkom 20. stoljeća postaje predmet znanstvene refleksije. To prvo stoljeće njezina postojanja kao znanstvene discipline označeno je brojnošću različitih pristupa, teorija i koncepata. Njihovu brojnost i raznolikost prati, jednako tako, i posebnost pristupa njihovih klasificiranja. Članak daje uvid u teorijsku vitalnost socijalne pedagogije i socijalnog rada, stavljajući naglasak na suvremena nastojanja, zatim donosi postojeće klasifikacije njihovih teorija i kriterije na kojima se one zasnivaju. Pregled prvoga stoljeća njezina postojanja kao znanstvene discipline daje naslutiti teme i pitanja predstojećih diskusija, kao preduvjeta njezina daljnjeg razvoja. Ovo je pokušaj da se teorijsko rasvjetljavanje utemeljenja socijalne pedagogije u Njemačkoj promotri sa stajališta njezina odraza na ovu disciplinu u Hrvatskoj.

povijest socijalne pedagogije; socijalno-pedagoške teorije; teorije socijalnog rada; klasifikacije i prikazi; glavni predstavniciAuthor:

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents