Interkulturalni kurikulum – osvrti i perspektiveReport as inadecuate
Interkulturalni kurikulum – osvrti i perspektive - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Pedagogical Research, Vol.8 No.1 May 2011. -

Danas su pred pedagogijom brojni izazovi, a jedan od njih je i razvijanje pozitivnoga stava u odnosima s drugima koji su različiti od nas. Razvoj društva temeljen na znanju i proces globalizacije stvaraju nove potrebe pri izradbama dokumenata o odgoju i obrazovanju. Suvremeni pristup u izradbi kurikuluma sve više demokratizira ovaj proces i širi odgovornost za promjene u odgojno-obrazovnom sustavu, posebno učitelja, nastavnika, pedagoga, stručnih suradnika, roditelja – interkulturalne odgojne zajednice. Ovako strukturiran kurikulum uvažava posebnosti socijalne i kulturne sredine i uključuje sva područja rada škole: usvajanje temeljnih životnih vrijednosti, nastavne i izvannastavne aktivnosti, kulturu škole, integraciju učenika pripadnika manjina. Koncepcija interkulturalnog kurikuluma polazi od znanstvenog pristupa, pedagoške kompetencije, a prema izbjegavanju predrasuda i stereotipa, etnocentrizma i hijerarhije među različitim kulturama. Kako bi se pridonijelo implementaciji interkulturalnih sadržaja u postojeće kurikulume, škole trebaju surađivati s obiteljima i lokalnim zajednicama radi postizanja cilja i zadataka interkulturalnoga obrazovanja.

interkulturalni kurikulum; interkulturalno obrazovanje; demokratizacija obrazovanja; interkulturalna odgojna zajednicaAuthor: Marija Sablić - ; Učiteljski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents