Postoji li još uvijek Srednja Europa - Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014.Report as inadecuate
Postoji li još uvijek Srednja Europa - Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014. -

Danas se u Hrvatskoj u njezinu europskom identitetu najčešće govori bez regionalnih atribucija kao zemlji tisućljetnog europskog kulturnog identiteta «kruga » i sl. Još «jučer» politički korektan govor podrazumijevao je naglašavanje njezina srednjoeuropskog identiteta, nerijetko s oštrim razgraničenjem spram jugoistočnoeuropskih, napose spram balkanskih ambivalencija hrvatske povijesti i kulture. Ovaj članak je pokušaj da se prate promjene u hrvatskim régimes d’historicité u posljednjih dvadesetak godina fokusirajući se na njihove europske regionalne kontekste.

Hrvatska; 1991-2011; suvremena povijest; regije europske povijesti; Srednja Europa; Mediteran; Jugoistočna Europa; BalkanAuthor: Drago Roksandić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents