Informbiroovska emigracija - Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014.Report as inadecuate
Informbiroovska emigracija - Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Historical Journal, Vol.65 No.1 March 2014. -

Autor u članku, na temelju dokumenata Službe državne sigurnosti, analizira djelovanje informbiroovske emigracije u razdoblju od 1948. do 1964. godine. Razmatra statističke pokazatelje koji se vežu uz pojavu i djelovanje te emigracije. Pritom je naglasak stavio na oblike, sadržaje i metode što ih je emigracija primjenjivala u svojim aktivnostima u odnosu na Jugoslaviju. Osim toga, u radu se govori o povratku informbiroovskih emigranata u Jugoslaviju te procesima i posljedicama njihove repatrijacije i društvene rehabilitacije.

Informbiro; emigracija; Sovjetski Savez; Bugarska; Jugoslavija; repatrijacijaAuthor: Martin Previšić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents