Rekonstrukcija frakturiranih zubi kompozitnim materijalimaReport as inadecuate
Rekonstrukcija frakturiranih zubi kompozitnim materijalima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

U radu se daje pregled i diskusija literature o rekonstrukciji frakturiranih prednjih zubi. Ističe se da rekonstrukcija incizalnih fraktura uključuje slijed postupaka od preparacije zuba, zaštite pulpe, jetkanja, spajanja, aplikacije kompozitnog materijala do poliranja i glaziranja. Preparacija seže 1 mm cervikalno od caklmskog ruba frakturnog defekta i do polovice debljine cakline. Primjena jetkanja i materijala za spajanje poboljšava rubno zatvaranje i adaptaciju kompozita. Stavljanje podloge, kao što je kalcijev hidroksid, preko eksponiranog dentina indicirano je da bi se pokrili presječeni dentinski tubulusi i zaštitila zubna pulpa od kemijskih iritacija kompozitnog materijala, te da bi se minimizirale iritacije pulpe. Kompozitni materijali i tehnika jetkanja omogućuju najefektniju reparaciju prednjih zubi u modernoj dječjoj stomatologiji jer se frakturirani zubi u mladog pacijenta mogu rekonstruirati brzo, bezbolno i estetski.

frakturirani zubi; rekonstrukcija; kompozitni materijaliAuthor: Ilija Škrinjarić - ; Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrv

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents