Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetonaReport as inadecuate
Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.66 No.02. March 2014. -

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka mješavina za izradu tankoslojnih asfaltnih zastora BBTM Beton Bitumineux Tres Mince oznake BBTM 11B PmB 45-80-65. Ispitivanjima se nastojala odrediti zavisnost varijabilnog granulometrijskog sastava asfaltne mješavine na ostvarivanje fizikalno-mehaničkih svojstava uzoraka: stabilitet, krutost, gustoća, udio šupljina te ispunjenost šupljina bitumenom. Dobiveni rezultati ispitivanja pokazuju da i minimalna odstupanja u granulometrijskom sastavu mineralne mješavine imaju značajan utjecaj na svako ispitano svojstvo asfaltne mješavine.

granulometrijski sastav; fizikalno - mehanička svojstva; tankoslojni asfaltbeton BBTMAuthor: Ivica Androjić - ; Osijek-Koteks d.d. Gordana Kaluđer - ; Kombel d.o.o. Filip Kaluđer - ; Ured ovlaštenog inženjera građevi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents