Učestalost upalnih promjena sluznice ispod gornje totalne protezeReport as inadecuate
Učestalost upalnih promjena sluznice ispod gornje totalne proteze - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Acta stomatologica Croatica, Vol.17 No.3 September 1983. -

U istraživanjima smo obuhvatili 356 odraslih osoba, 235 66% žena i 121 34% muškaraca, pacijenata Zavoda za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi ispitanici su nosili gornju i donju totalnu protezu, što su bile izrađene u razdoblju između 1977. i 1982. godine. Sve proteze bile su izrađene od umjetne smole Galacryl »Galenika«, polimerizirane uobičajenim postupkom za toplu polimerizaciju. Istraživali smo zdravstveno stanje sluznice i!spod ležišta gornje totailne proteze s kliničkim pregledom, a upalne promjene na sluznici svrstali na osnovi kriterija po Newtonu 1962

Dobivene rezultate smo statistički obradili pomoću univarijantnog postupka, za čitav uzorak i s obzirom na spol. Rezultati ukazuju da je učestalost upalnih promjena pod bazom proteze u gornjoj čeljusti, u istraživanoj populaciji, pronađena u oko 18% slučajeva. U žena su takve upalne promjene učestalije negoli u muškaraca. U žena je eritem sluznice čitave površine ležišta baze proteze najčešći oblik upale 2. oblik, dok je u muškaraca pronađen uglavnom hiperplastični oblik 3. oblik.

gornja totalna proteza; upalne promjene sluznice; učestalostAuthor: Vjekoslav Jerolimov - ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents